Aparatura modułowa

• Wyłączniki nadprądowe
• Wyłączniki różnicowo-prądowe
• Rozłączniki izolacyjne
• Styczniki
• Wyłączniki silnikowe
• Lampki kontrolne

✓ Wyłączniki nadprądowe

- służą do zabezpieczenia instalacji elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Na rynku dostępne są modele typu A cechujące się natychmiastowym działaniem oraz modele typu B, C i D, działające z opóźnieniem. Do głównych zalet wyłączników nadprądowych należą wyższa czułość oraz możliwość wielokrotnego zadziałania, co sprawia, że cieszą się coraz większym powodzeniem wśród instalatorów.


✓ Wyłączniki różnicowo-prądowe

- urządzenia elektryczne, których zadaniem jest szybkie odłączenie chronionej instalacji od zasilania, kiedy pojawia się w nim prąd różnicowy. Chronią one przed porażeniem prądem elektrycznym oraz zmniejszają skutki uszkodzenia urządzeń. Należy pamiętać o tym, że wyłączniki różnicowoprądowe nie zabezpieczają całkowicie we wszystkich przypadkach.


✓ Rozłączniki izolacyjne

- nazywane również FR, stosowane są w rozdzielniach jako główne wyłączniki awaryjne. Służą do rozłączania obwodu elektrycznego w warunkach znamionowych i zakłóceniowych oraz pełnią funkcję izolującą. Wyróżnia się cztery kategorie rozłączników izolacyjnych, w zależności od ilości biegunów, które posiadają.


✓ Styczniki

- elektryczne łączniki mechanizmowe, służące do załączania urządzeń elektrycznych takich jak: silniki elektryczne, pompy, wentylatory. Zastosowanie znajdują również w instalacjach alarmowych i systemach gaśniczych. Styczniki, w przeciwieństwie do przekaźników stosowane są w obwodach głównych, silnoprądowych.


✓ Wyłączniki silnikowe

- elektromechaniczne urządzenia służące do zabezpieczenia obwodu głównego. Dzięki nim silnik jest chroniony przed zniszczeniem w następstwie przeciążenia, zablokowanego rozruchu lub zwarcia. Pełnią również funkcję ochronną dla stycznika.


✓ Lampki kontrolne

- sygnalizatory świetlne o różnych kolorach, pełniące funkcję alarmową, ostrzegawczą i informacyjną. Zwiększają poczucie bezpieczeństwa np. podczas jazdy samochodem.