Automatyka

• Liczniki
• Przekaźniki
• Przyciski sterownicze
• Automaty zmierzchowe
• Automaty schodowe
• Czujniki

✓ Liczniki

- urządzenia służące do pomiaru ilości wykorzystanego prądu. Każdy licznik posiada własny numer seryjny i jest niezbędnym narzędziem pomagającym w rozliczeniu się z dystrybutorem energii elektrycznej.


✓ Przekaźniki

- urządzenia elektryczne lub elektroniczne służące do aktywacji i dezaktywacji urządzeń wykonawczych o sygnałach niskoprądowych. Dzięki zastosowaniu przekaźników obwody główne zostają oddzielone od obwodów sterowniczych co ułatwia montaż układu instalacyjnego.


✓ Przyciski sterownicze

– urządzenie sterownicze o zróżnicowanych kolorach i kształtach, znajdujące zastosowanie w większości maszyn i urządzeń.


✓ Automaty zmierzchowe

- urządzenie zmniejszające zużycie energii elektrycznej poprzez możliwość zaprogramowania samopowtarzalnego załączania oświetlenia po zmroku oraz wyłączania o świcie. Znajdują zastosowanie w instalacjach oświetleniowych.


✓ Automaty schodowe

– łączniki czasowe służące do utrzymania włączonego oświetlenia przez pewną chwilę, po której oświetlenie zostaje wyłączone. Cieszą się dużym powodzeniem w instalacjach oświetleniowych klatek schodowych i korytarzy.


✓ Czujniki

- elementy automatyki służące do zbierania niezbędnych informacji. Zgromadzone dane są przedstawiane w jednej z wielkości elektrycznych np: napięcie, natężenie prądu, opór elektryczny.