Baterie, ładowarki, akumulatory

• Baterie
• Akumulatory
• Ładowarki

✓ Baterie

- eletrochemiczne źródła energii, napędzające różnego typu urządzenia przenośne poprzez zmianę energii chemicznej na elektryczną. Wyróżnia się wiele typów baterii, w zależności od miejsca ich zastosowania.


✓ Akumulatory

– rodzaj ogniwa galwanicznego, które dzięki możliwości wielokrotnego ładowania prądem elektrycznym, może być regularnie wykorzystywane. Akumulatory magazynują energię elektryczną, która następnie jest uwalniana w celu zasilenia danego urządzenia elektrycznego.


✓ Ładowarki

– urządzenia służące do aplikowania energii elektrycznej do akumulatorów lub bezpośrednio do urządzeń elektrycznych.