Gniazdka, wyłączniki

• Gniazda pojedyncze, podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia
• Wyłączniki pojedyncze, podwójne, schodowe, krzyżowe
• Gniazda teleinformatyczne, telewizyjne
• Przyciski dzwonkowe
• Gniazda i wyłączniki hermetyczne

✓ Gniazda elektryczne

– złącza zwane również kontaktami, służące do podłączania różnego typu odbiorników energii elektrycznej. Dzięki zróżnicowanym kolorom i kształtom, mogą stać się również ozdobą wnętrza. W zależności od przeznaczenia wyróżnia się gniazda pojedyncze i podwójne ścienne, głośnikowe, internetowe, telefoniczne, hermetyczne i hermetyczne natynkowe. W zależności od miejsca użytkowania gniazda dzielą się na gniazda do instalacji domowych oraz do instalacji w budynkach przemysłowych. Gniazda występują również w postaci z uziemieniem oraz bez uziemienia.


✓ Łączniki elektryczne

– elementy służące do załączania i wyłączania prądu w obwodach elektrycznych. W zależności od ilości obwodów, które mają być odcinane od prądu wyróżniamy łączniki jednobiegunowe i dwubiegunowe. W zależności od miejsca zastosowania łączniki dzieli się na schodowe, krzyżowe, przyciski dzwonkowe oraz natynkowe.